Autisme (ASS)

is een aangeboren pervasieve ontwikkelingsstoornis die zich kenmerkt door beperkingen op het gebied van sociale interactie en (non-)verbale communicatie en door een beperkt, repetitief of stereotiep gedragspatroon.

Wat is Autisme (ASS) eigenlijk?

Bij mensen met autisme werkt de informatieverwerking in de hersenen op een andere manier. Alles wat iemand met autisme ziet, hoort, ruikt etc. wordt op een andere manier verwerkt. En dat brengt een andere mix van sterke en zwakke kanten met zich mee. Zo hebben mensen met autisme vaak een ontzettend goed oog voor detail, zijn ze eerlijk, recht door zee, analytisch en hardwerkend, maar hebben ze moeite met overzicht houden en sociale contacten en hebben ze een opvallend beperkt aantal interesses of activiteiten.

Autisme zie je niet aan de buitenkant, maar het heeft grote invloed op iemands leven. Hoe groot en op welke manier precies verschilt per persoon, en ook per levensfase.

Autisme kent vele gezichten. Sommige mensen met autisme zoeken weinig contact met anderen. Anderen doen dit juist heel actief, maar vaak op een manier die ‘vreemd’ overkomt. Er zijn mensen met autisme en een verstandelijke beperking maar ook mensen met een hoge intelligentie. Sommigen kunnen met de juiste begeleiding een behoorlijk zelfstandig leven leiden, anderen hebben hun leven lang veel hulp nodig.

Ruim 1% van de Nederlanders – ongeveer 190.000 mensen – heeft een vorm van autisme.

Behandeling autisme limburg 1
Behandeling autisme limburg 2

Wat zijn de kenmerken van autisme (ASS)

  • Moeilijkheden in contact met anderen
  • Moeite met begrijpen van indirecte en non-verbale taal (gezegden, gebaren, gezichtsuitdrukkingen)
  • Beperkte interesses en activiteiten (eindeloos hetzelfde doen, over hetzelfde praten)
  • Motorische onhandigheid
  • Vermijden van oogcontact
  • Gevoeligheid voor geluiden, geuren en aanrakingen
  • Goed oog voor detail
  • Sterk vasthouden aan eigen planning en van slag raken wanneer dit door anderen wordt verstoord
  • Moeite om leven te organiseren

Hoe kan Autisme ontstaan?

Met autisme word je geboren, en blijft gedurende je hele leven een rol spelen. Het wordt niet veroorzaakt door de opvoeding.

Behandeling autisme limburg 3
Behandeling autisme limburg 4

Hoe autisme gediagnosticeerd?

Wanneer je je aanmeldt bij Amatus GGZ zal je huisarts al een eerste vermoeden van de klachten aan ons doorgeven. Wij zullen vervolgens gedurende een uitgebreid intakegesprek meer inzicht creëren in je klachten. Daarnaast worden er vragenlijsten en testen afgenomen. Na een multidisciplinair overleg zullen wij tijdens een adviesgesprek de diagnose, het behandelplan en onze adviezen met jou bespreken.

Binnen Amatus GGZ doen wij momenteel (nog) geen diagnostiek voor Autisme.
Wat we wel doen is je begeleiden in hoe je hiermee om kunt gaan. We zullen desgewenst ook jouw omgeving in de behandeling betrekken, zodat zij jou beter kunnen begrijpen.

Hoe verloopt de behandeling van Autisme?

Er bestaat geen behandeling of medicijn om autisme te genezen. Maar wij kunnen wel helpen om het leven iets makkelijker te maken. Met de juiste hulp kunnen veel mensen met autisme weer naar school, werken en zinvolle relaties met anderen hebben. Behandeling is vooral gericht op het verminderen van problemen die verband houden met het autisme. Daarbij is het ook erg belangrijk om te leren omgaan met het autisme in het dagelijks leven.
Wanneer er sprake is van extreme angsten, zelfverwonding, depressies, dwangmatig of agressief gedrag kan het nodig zijn dit te verminderen met hulp van medicijnen.

Behandeling autisme limburg 5

Heb je het idee dat je Autisme hebt?

Weet dan dat er oplossingen voor jou bestaan.

Amatus GGZ is als erkende zorginstelling dé specialist in de behandeling van psychische problemen. Wij kunnen de diagnose stellen en je verder helpen. Onze psychologen zijn snel beschikbaar en hebben allemaal de benodigde kwalificaties.

Kennismaken? Neem gerust contact met ons op via onderstaande button of bel ons gerust op.

error: Het ongevraagd kopieren en/of gebruiken van inhoud op deze site is strafbaar. De inhoud van deze website en al haar documenten is auteurrechtelijk beschermd. Inbreuk zal leiden tot vervolging.