ADHD en ADD

ADHD is een stoornis waarbij je het moeilijk vindt om je aandacht ergens bij te houden en je heel erg druk bent (hyperactief). ADD is de stoornis zonder de hyperactiviteit.

Wat is ADHD en ADD nou eigenlijk?

Iemand met ADHD of ADD heeft last van aandachts- en concentratieproblemen. Bij iemand met ADHD staan impulsiviteit en hyperactiviteit daarnaast op de voorgrond.

Rondrennen, de aandacht ergens niet bij kunnen houden, niet luisteren. Het hoort bij veel kinderen. Ook volwassenen kunnen zich soms moeilijk concentreren, maken slordigheidsfouten of zitten onrustig te schuiven tijdens een vergadering.

Maar bij sommige kinderen en volwassenen overheerst het gebrek aan concentratie en rust. Ze hebben moeite met het plannen en organiseren van het dagelijks leven. Schoolprestaties en werk kunnen hier ernstig onder lijden. Bij mensen met onder meer deze symptomen kan sprake zijn van een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, ofwel ADHD (een afkorting van Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Ook kan er sprake zijn van een aandachtstekortstoornis zonder hyperactiviteit ADD. In dit geval zijn er met name klachten op het gebied van aandacht en concentratie.

Bevolkingsonderzoek geeft aan dat ADHD in de meeste culturen optreedt bij ongeveer 5% van de kinderen en bij ongeveer 2,5% van de volwassenen.

Behandeling adhd en ADD Limburg 1
behandeling adhd en add limburg 7

Kenmerken ADHD en of ADD?

  • Aandacht- en concentratieproblemen
  • Hyperactiviteit
  • Overbeweeglijkheid
  • Impulsiviteit
  • Hevige emotionele uitbarstingen
  • Moeite met onderscheid tussen hoofd- en bijzaken
  • Moeite met sociale signalen opvangen
  • Moeite met plannen
  • Onhandigheid

Hoe kan ADHD / ADD ontstaan?

Met ADHD word je geboren, en blijft gedurende je hele leven een rol spelen. Het wordt niet veroorzaakt door de opvoeding.

Hoe wordt ADHD & ADD gediagnosticeerd?

Wij zullen gedurende een uitgebreid intakegesprek meer inzicht creëren in je klachten. Daarnaast worden er vragenlijsten en testen afgenomen. Na een multidisciplinair overleg zullen wij tijdens een adviesgesprek de diagnose, het behandelplan en onze adviezen met jou bespreken.

Behandeling adhd en ADD Limburg 3

Hoe verloopt de behandeling van ADHD?

Hulp aan volwassenen met ADHD.

Volwassenen hebben vaak tevergeefs geprobeerd hun leven aan te passen aan hun hyperactiviteit en concentratieproblemen. Behandeling kan ertoe leiden dat de verschijnselen van ADHD verminderen. Samen met de behandelaar onderzoekt iemand hoe hij of zij eigenschappen als originaliteit, creativiteit en intuïtie beter kan gebruiken (bijvoorbeeld in een nieuwe opleiding of baan). Er is ook aandacht voor rouw om gemiste kansen. Er is aandacht voor structurering en ordenen van de dagdagelijkse zaken zoals; huishouden, werk en relaties.
Eventueel kunnen we daarnaast ook op zoek naar begeleiding thuis of door een coach.
De therapie gaat ook in op stresshantering, ontspanning, verbetering van sociale vaardigheden en het stimuleren van een positief zelfbeeld. De behandeling kan gecombineerd worden met medicijnen.

Ervaar je momenteel klachten van AD(H)D?

Vind jij het moeilijk om je leven te structureren? Kun je je moeilijk concentreren? Kun je ‘saaie’ taken maar moeilijk afronden? Weet dan dat er oplossingen voor jou bestaan.

Wij kunnen jou helpen om beter om te gaan met je klachten. Onze psychologen zijn snel beschikbaar en hebben allemaal de benodigde kwalificaties.

Neem gerust contact met ons op via onderstaande button of bel ons gerust op.