Hallo!

Een warm welkom bij Amatus GGZ.
Wij zijn er voor jou!

Ons team

Jos Faarts

Directeur

Eveline Janssen

Psychiater

Laura Meijs

Psycholoog

Laura for web 2

Rafael de la Cruz

Medewerker bedrijfsvoering

Malu van Kronenburg

Psychotherapeut

Malu for web 2

Désirée de Laat

Administratie

IMG_1573

Aimée Faarts

Psycholoog - Manager Zorg

Sherley de la Cruz

Secretariaat

Kyani Gosenson

Psycholoog

Dagmar Coumans

Psychotherapeut/Gz-Psycholoog

Patty Nijhuis

Psychotherapeut/Gz-Psycholoog

Olga van Gerwen

Gz-Psycholoog

IMG_1555-2

Inge Backx

Psycholoog

Jill Zeelig

Psycholoog

Nick Schrijnemaekers

Psycholoog

Wil je ons team versterken?

question-2736480_1920

Over Amatus GGZ

Amatus GGZ is in 2015 begonnen als een kleine psychologenpraktijk met de missie om zorg vooral mensgericht en laagdrempelig aan te bieden. Doordat dit concept zodanig aansloeg en wij dit graag aan veel meer mensen zouden willen aanbieden, hebben wij in 2019 de deur geopend als GGZ instelling. Wij bieden generalistische basis GGZ en specialistische GGZ.

Bij ons zijn verschillende disciplines werkzaam die de kennis en ervaring hebben om jou zo goed en snel mogelijk te kunnen helpen. Wij zoeken voortdurend naar behandelmogelijkheden die werkzaam zijn. Samenwerking en contact met huisartsen en andere instanties/hulpverleners, staat bij ons hoog in het vaandel.

Kleinschalig en Professioneel

Door onze kleinschaligheid zijn wij in staat om onze cliënten daadwerkelijk te leren kennen, hierdoor kunnen wij de beste hulpverlening bieden die daadwerkelijk bij jou als persoon aansluit. Wij hebben een klein hecht team van deskundige professionals, ieder met hun eigen deskundigheid, zodat we goed bij jouw hulpvraag kunnen aansluiten.

Persoonlijke aandacht

Net zoals we zijn begonnen in 2015 hechten wij nog steeds enorm veel waarde aan persoonlijke aandacht. Iedereen die bij ons geholpen wordt is bekend en krijgt de persoonlijke aandacht die hoort bij een zorgvuldig hulpverleningstraject. We zijn nog altijd van mening dat een persoonlijke klik enorm veel bijdraagt aan de behandeling. Daarnaast is ons streven dat iedere cliënt een vaste hulpverlener heeft die alle ins en outs kent. Dat is wel zo fijn!

Amatus GGZ 2
Amatus GGZ

Missie en visie

Missie
Amatus GGZ biedt hulpverlening aan op het gebied van Geestelijke Gezondheidszorg met als doel de levenskwaliteit van cliënten te optimaliseren en de klachten en lijdensdruk te minimaliseren. Amatus GGZ werkt vanuit bezieling, warmte, aandacht en authenticiteit. Daarbij zijn professionaliteit en de hoogst mogelijke kwaliteit in zorg essentieel. Respect voor de eigenheid van cliënten is het uitgangspunt van de dagelijkse dienstverlening.

Visie

Binnen Amatus GZZ zal het menselijk geluk voorop staan. Onze dienstverlening wordt afgestemd op de eigenheid en zorgvraag van de cliënt. We verdiepen ons in hun persoonlijke levensgeschiedenis, gewoontes en behoeften.  We werken samen, nemen rust en tijd voor mensen waardoor cliënten zich geborgen, welkom en gehoord voelen.

De visie van Amatus GGZ steunt op vijf pijlers die samen staan voor : ‘Een warm welkom: Wij zijn er voor jou!’

  1. Professioneel en Mensgericht
  2. Vraaggerichte behandeling gericht op de cliënt
  3. Medewerkers met bezieling
  4. Laagdrempelige Zorg
  5. Stigma verlagend en Innovatief

Werkwijze

Wanneer je je aanmeldt via het contactformulier of doorverwezen wordt door je (huis)arts word je teruggebeld door een medewerker van de administratie. Deze zal je hulpvraag uitvragen en aan de hand daarvan wat vragen stellen. Ook krijg jij de gelegenheid om vragen te stellen. Tijdens de telefonische aanmelding, word je uitgenodigd voor een intakegesprek.

De hulpverlener die met jou het intakegesprek voert, hoeft niet per definitie jouw behandelend hulpverlener te worden. De keuze hiervoor zal afhangen van jouw persoonlijke voorkeur, de problematiek waarvoor je hulp zoekt (niet iedere hulpverlener kan iedere vorm van therapie bieden) en de beschikbaarheid van hulpverleners (lange of juiste korte wachttijd tot start behandeling)

Hierin gaan we kijken naar je klachten, je persoonlijke situatie, relaties, je verleden, je werk/school etc. Dit doen we om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van wie jij bent en hoe wij jou op de best mogelijke manier kunnen helpen. Afhankelijk van je situaties kan de intake verspreid worden over een tot twee consulten.

ROM houdt in, dat er met behulp van een digitale vragenlijst een voormeting van de klachten plaatsvindt. Deze ROM zal vooraf, tussentijds en bij afsluiting van de behandeling worden afgenomen om zo de vooruitgang te monitoren. Verder zal zo nodig testdiagnostiek worden afgenomen.

Hierin zullen verschillende disciplines; psycholoog, GZ-psycholoog, psychotherapeut, psychiater, samen brainstormen over een passend behandelaanbod.Op basis van de bevindingen van het multidisciplinair team zal er een zorgplan worden opgesteld.

Tijdens het adviesgesprek bespreken we de uitkomsten van het multidisciplinair overleg, de ROM voormeting en komt er een behandelplan tot stand. Het gesprek zal meestal gevoerd worden door de regiebehandelaar die verantwoordelijk voor de behandeling en de voortgang hiervan.

Nadat het behandelplan is besproken en akkoord bevonden door de cliënt, kan de behandeling daadwerkelijk starten.

Heeft u een tip of Klacht?

Heb je een klacht of wil je ons ergens op wijzen, dan kan je dat uiteraard kenbaar maken. Je  kunt ons rechtstreeks een mail sturen.
Mocht je liever gebruik willen maken van onze onafhankelijke klachtencommissie dan kan dat uiteraard ook. Lees hier onze klachtenregeling.