Op ons kun je rekenen!

Amatus GGZ, een kleinschalige praktijk met een zeer professioneel en betrokken  Team.

Wat biedt Amatus GGZ

Amatus staat voor professionele, cliënt gerichte psychologische zorg. Wij zijn gevestigd te Elsloo en uitstekend bereikbaar vanuit omringende gemeenten, tevens met openbaar vervoer.  Amatus GGZ is een instelling voor diagnostiek en behandeling binnen de GBGGZ en  SGGZ. Onze behandelingen worden gedragen door een hecht en betrokken team van psychologen, GZ-psychologen, psychotherapeuten en een psychiater.

Behandeling is gericht op duurzame verbetering op klachtniveau en op ontwikkeling en integratie van persoonlijkheid. Naast gesprekstherapie biedt Amatus GGZ waar geïndiceerd flankerend medicamenteuze behandeling. Amatus GGZ biedt consultatie aan verwijzers. Consultatie is telefonisch of per mail mogelijk. Ook face-to-face consultatie met cliënt is mogelijk. Neem voor consultatievragen contact op met onze praktijk of stuur een mail naar info@amatusggz.nl

Beste verwijzer.

Indien u een cliënt wilt doorverwijzen voor een specifiek behandeling zoals bijvoorbeeld EMDR of Schematherapie, gelieve eerst contact met ons op te nemen. De wachttijden voor EMDR en Schematherapie wijken af van de  gepubliceerde wachttijden.

Het secretariaat.

Indicaties

 • (vermoeden van) persoonlijkheidspathologie (in ontwikkeling);
 • stemmingsproblemen;
 • angstklachten;
 • paniekklachten;
 • dwang;
 • depressie;
 • trauma;
 • identiteitsproblemen;
 • onverklaarbare lichamelijke klachten;

Contra-indicaties

 • Op de voorgrond staande ernstige verslaving;
 • Op de voorgrond staande ernstige eetstoornis;
 • Psychotische stoornissen i.e.z.; randpsychose
 • Bipolaire stoornis
 • Hoge crisisgevoeligheid;
 • Ontwikkelingsproblematiek;
 • IQ lager dan 80;
 • Behandeling / diagnostiek voor Autisme;
 • Ernstige agressieproblematiek of delictgedrag;
 • Cliënten die bekend zijn binnen het forensisch kader of gedwongen behandeling moeten ondergaan;
 • Noodzaak van 24-uurs zorg.
 • Ernstige persoonlijkheidsproblematiek (cluster A, B)
 • Wonend in het buitenland
 • De Nederlandse taal niet machtig

Hoe verwijst u naar Amatus GGZ

Vanaf 01-01-2020 kunt u uw cliënt enkel naar Amatus GGZ verwijzen via:

 1. Zorgdomein
 2. TIPP Verwijsbureau
 3.  Andere verwijsbureau’s

Bij twijfels of vragen is overleggen uiteraard mogelijk. We zijn ervan overtuigd dat een goede samenwerking en communicatie met voorliggende en achterliggende lijnen in de zorg, de kwaliteit van zorg verbetert.

Overzicht Zorgverzekeraars Amatus GGZ 2024

Na aanmelding

Na aanmelding zal er eerst een intake gesprek plaatsvinden dit kan eventueel aangevuld worden met psychologisch onderzoek of een psychiatrisch consult. Op basis hiervan geven wij advies voor behandeling en soms voor externe verwijzing. Bij toestemming door cliënt wordt u als verwijzer geïnformeerd over diagnose, advies en behandelplan. Ook bij afsluiting van behandeling ontvangt u bericht. Gezien de complexiteit van de problematiek van onze cliënten is tussentijds overleg en afstemming vaak nuttig. Aarzel niet om contact op te nemen bij vragen of opmerkingen.

In het geval er sprake is van wachttijden, is het belangrijk om vooraf een scherpe indicatie te stellen. Mogelijk vragen wij u of andere instanties om aanvullende informatie.

Behandelmethodes

 • EMDR
 • Psychotherapie
 • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
 • Client-centered Psychotherapie
 • Mindfulness
 • Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
 • Interpersoonlijke Psychotherapie
 • Schematherapie

Belangrijke informatie over het Zorgprestatiemodel

Vanaf 1 januari 2022 wordt er in de GGZ een ander bekostigingsmodel ingevoerd: het zorgprestatiemodel (ZPM). Voor cliënten die behandeling ontvangen binnen de ggz heeft dat gevolgen, onder andere voor het eigen risico, de toegang naar de GGZ en de facturatie van de verleende zorg.