Op ons kun je rekenen!

Amatus GGZ, een kleinschalige praktijk met een zeer professioneel en betrokken  Team.

Wat biedt Amatus GGZ

Amatus staat voor professionele, cliënt gerichte psychologische zorg. Wij zijn gevestigd te Elsloo en uitstekend bereikbaar vanuit omringende gemeenten, tevens met openbaar vervoer.  Amatus GGZ is een instelling voor diagnostiek en behandeling binnen de GBGGZ, SGGZ en kind & Jeugd GGZ. We behandelen kinderen, jongeren en volwassenen en – waar geïndiceerd – hun systemen.
Onze behandelingen worden gedragen door een hecht en betrokken team van psychologen, GZ-psychologen, psychotherapeuten en een psychiater.

Behandeling is gericht op duurzame verbetering op klachtniveau en op ontwikkeling en integratie van persoonlijkheid. Naast gesprekstherapie biedt Amatus GGZ waar geïndiceerd flankerend medicamenteuze behandeling. Amatus GGZ biedt consultatie aan verwijzers. Consultatie is telefonisch of per mail mogelijk. Ook face-to-face consultatie met cliënt is mogelijk. Neem voor consultatievragen contact op met onze praktijk of stuur een mail naar info@amatusggz.nl

Beste verwijzer.

Indien u een cliënt wilt doorverwijzen voor een specifiek behandeling zoals bijvoorbeeld EMDR of Schematherapie, gelieve eerst contact met ons op te nemen. De wachttijden voor EMDR en Schematherapie wijken af van de  gepubliceerde wachttijden.

Het secretariaat.

Indicaties

 • (vermoeden van) persoonlijkheidspathologie (in ontwikkeling);
 • zelfbeeld – en relationele problemen;
 • stemmingsproblemen;
 • angstklachten;
 • paniekklachten;
 • dwang;
 • depressie;
 • trauma;
 • ontwikkelingsproblematiek;
 • identiteitsproblemen;
 • onverklaarbare lichamelijke klachten;
 • enige motivatie/mogelijkheid om de achtergrond van de klachten te begrijpen om van daaruit tot duurzame verandering te komen.

Contra-indicaties

 • op de voorgrond staande ernstige verslaving;
 • op de voorgrond staande ernstige eetstoornis;
 • psychotische stoornissen i.e.z.;
 • hoge crisisgevoeligheid;
 • zwakbegaafdheid;
 • diagnostiek voor Autisme of ADHD
 • ernstige agressieproblematiek of delictgedrag;
 • cliënten die bekend zijn binnen het forensisch kader of gedwongen behandeling moeten ondergaan;
 • noodzaak van 24-uurs zorg.
 • ernstige persoonlijkheidsproblematiek (cluster A, B)

Hoe verwijst u naar Amatus GGZ

1.Download onze verwijsbrief template en stuur deze volledig ingevuld naar ons toe.
2. Bezorg ons uw eigen ondertekende verwijsbrief met de vermelding van de geïndiceerde zorg (BGGZ, SGGZ) via e-mail, per post of via uw cliënt. Houd er rekening mee dat uw verwijsbrief dient te voldoen aan de envelop eisen.

of

3. Verwijs uw cliënt via zorgdomein.

Wanneer uw cliënt reeds een verwijzing in zijn/haar bezit heeft, kan deze zich zelf aanmelden. Aanmelding kan telefonisch (op werkdagen: 08.30 – 12:30 uur) of door een mail te sturen naar: info@amatusggz.nl. We stellen bij verwijzing informatie en vraagstelling vooraf op prijs. Bij twijfels of vragen is overleggen uiteraard mogelijk. We zijn ervan overtuigd dat een goede samenwerking en communicatie met voorliggende en achterliggende lijnen in de zorg, de kwaliteit van zorg verbetert.

Na aanmelding

Na aanmelding zullen wij binnen enkele dagen contact opnemen met uw cliënt. In het geval er sprake is van wachttijden, is het belangrijk om vooraf een scherpe indicatie te stellen. Mogelijk vragen wij u of andere instanties om aanvullende informatie.

Na aanmelding zal er eerst een kennismakingsgesprek en intake gesprek plaatsvinden dit kan eventueel aangevuld worden met psychologisch onderzoek of een psychiatrisch consult. Op basis hiervan geven wij advies voor behandeling en soms voor externe verwijzing. Bij toestemming door cliënt wordt u als verwijzer geïnformeerd over diagnose, advies en behandelplan. Ook bij afsluiting van behandeling ontvangt u bericht. Gezien de complexiteit van de problematiek van onze cliënten is tussentijds overleg en afstemming vaak nuttig. Aarzel niet om contact op te nemen bij vragen of opmerkingen.

Behandelmethodes

 • EMDR
 • Psychotherapie
 • CGT
 • Client-centered Psychotherapie
 • Mindfulness
 • Systeemtherapie
 • Interpersoonlijke Psychotherapie
 • Schematherapie
error: Het ongevraagd kopieren en/of gebruiken van inhoud op deze site is strafbaar. De inhoud van deze website en al haar documenten is auteurrechtelijk beschermd. Inbreuk zal leiden tot vervolging.