Tarieven en vergoedingen

Vergoeding van kosten van een behandeling voor volwassenen

De kosten voor een behandeling in de GGZ worden per behandeltraject berekend en niet per sessie. Een behandeltraject heet DBC en duurt maximaal een jaar. Zo’n behandeltraject bestaat uit een hoeveelheid minuten. De intake-, diagnostiek- en behandelsessies tellen mee in deze minuten, maar ook overige tijd die jouw behandelaar besteedt aan jouw behandeling, zoals dossier-voering, bellen met een verwijzer en overleggen met collega’s. Hierdoor is er pas na afronding van het traject volledige duidelijkheid over de minuten die jouw traject omvat en daarmee de kosten.   

Amatus GGZ is momenteel helaas (nog) niet gecontracteerd. Omdat wij nog een jonge organisatie zijn, voldoen wij helaas nog niet aan de gestelde quota (omzet) eisen van de zorgverzekeraars om in aanmerking te komen voor een contract. Omdat Amatus toch graag zorg wil leveren aan haar cliënten en haar cliënten niet met hoge kosten wil opzadelen, komen wij, onder voorwaarden, cliënten tegemoet. Dit doen wij door de eigen bijdrage onder voorwaarden kwijt te schelden. Door deze kwijtschelding hebben de cliënten geen negatieve financiële gevolgen van het feit dat Amatus GGZ (nog) niet gecontracteerd is.

De zorg die Amatus GGZ biedt wordt vergoed vanuit uw basis verzekering. Amatus GGZ factureert altijd het tarief zoals landelijk bepaald door de Nederlandse zorgautoriteit (Nza). Indien mogelijk kan Amatus GGZ bijdragen in het financieren van de kosten mocht uw verzekering niet het gehele bedrag vergoeden. Hier gelden echter wel bepaalde voorwaarden voor. Enkel het eigen risico (plus eventueel vrijwillig eigen risico), zal in dergelijke gevallen ten rekening komen van jou, de cliënt. Een voorwaarde die iedere verzekering stelt, is dat er sprake moet zijn van een DSM 5 stoornis (een classificatiesysteem binnen de GGZ). Sommige stoornissen, zoals relatieproblematiek, komen niet meer voor vergoeding in aanmerking.

Verwijzing

Om de behandeling bij Amatus GGZ vergoed te krijgen van jouw zorgverzekeraar is een verwijsbrief van jouw huisarts nodig. Ben je doorverwezen door iemand anders, vraag dan aan jouw zorgverzekeraar of de verwijzing akkoord wordt bevonden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Eigen risico

De zorg die de zorgverzekeraar vergoedt, valt onder het verplichte eigen risico. In 2021 is dat € 385,- per jaar/per persoon. Heb jij jouw eigen risico zelf verhoogd (vrijwillig eigen risico), dan kan je zorgverzekeraar jou – achteraf – extra kosten in rekening brengen. Je kunt bij je zorgverzekeraar navragen hoeveel eigen risico er nog open staat.

Tarieven onverzekerde diensten

Sommige vormen van hulp worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. Het gaat hierbij om de behandeling van stoornissen die niet erkend worden door de zorgverzekeraars. Dit geldt bijvoorbeeld voor, relatieproblematiek, identiteitsproblematiek, en opvoedingsproblemen. Bij Amatus GGZ is uiteraard wel behandeling mogelijk, maar u betaalt de kosten dan zelf. Een regulier consult voor 2021 kost €114,41,-.  Dit tarief is vastgesteld door de Nza (Nederlandse Zorg Autoriteit).  U heeft in dergelijke gevallen geen verwijsbrief van uw (huis)arts nodig.

Voor meer informatie over onverzekerde zorg kunt u het beste contact met ons opnemen.

Tarievenlijsten

Exclusie zorgverzekeraars

In 2021 kunnen wij verzekerden van Ditzo, de Amersfoortse, Just, Jaaah, Anderzorg en Aevitae helaas niet van dienst zijn. Wij adviseren deze verzekerden om contact op te nemen met hun zorgverzekeraar voor eventuele hulp bij het vinden van een zorgverlener.

Informatie over het Zorgprestatiemodel

Informatie volgt…

(update 4-10-2021)

error: Het ongevraagd kopieren en/of gebruiken van inhoud op deze site is strafbaar. De inhoud van deze website en al haar documenten is auteurrechtelijk beschermd. Inbreuk zal leiden tot vervolging.