Tarieven en vergoedingen

Vergoeding van kosten van een behandeling voor volwassenen

De kosten voor een behandeling in de GGZ worden per sessie berekend en zijn afhankelijk van een aantal factoren; duur, beroep behandelaar, setting en soort consult. Vanaf de invoering van het Zorgprestatiemodel in 2022 wordt elke directe tijd apart in rekening gebracht, zo ook bijvoorbeeld telefonisch contact of contact per mail of portaal. Alle indirecte tijd (te denken valt aan het rapporteren van de sessie, opstellen van brieven en overleggen intern of extern) mogen niet meer worden doorberekend.  

Amatus GGZ is momenteel helaas (nog) niet gecontracteerd. Omdat wij nog een jonge organisatie zijn, voldoen wij helaas nog niet aan de gestelde quota (omzet) eisen van de zorgverzekeraars om in aanmerking te komen voor een contract. Omdat Amatus toch graag zorg wil leveren aan haar cliënten en haar cliënten niet met hoge kosten wil opzadelen, komen wij, onder voorwaarden, cliënten tegemoet. Dit doen wij door de eigen bijdrage onder voorwaarden kwijt te schelden. Door deze kwijtschelding hebben de cliënten geen negatieve financiële gevolgen van het feit dat Amatus GGZ (nog) niet gecontracteerd is.

De zorg die Amatus GGZ biedt wordt vergoed vanuit uw basis verzekering. Amatus GGZ factureert altijd het tarief zoals landelijk bepaald door de Nederlandse zorgautoriteit (Nza). Indien mogelijk kan Amatus GGZ bijdragen in het financieren van de kosten mocht uw verzekering niet het gehele bedrag vergoeden. Hier gelden echter wel bepaalde voorwaarden voor. Enkel het eigen risico (plus eventueel vrijwillig eigen risico), zal in dergelijke gevallen ten rekening komen van jou, de cliënt. Een voorwaarde die iedere verzekering stelt, is dat er sprake moet zijn van een DSM 5 stoornis (een classificatiesysteem binnen de GGZ). Sommige stoornissen, zoals relatieproblematiek, komen niet meer voor vergoeding in aanmerking.

Verwijzing

Om de behandeling bij Amatus GGZ vergoed te krijgen van jouw zorgverzekeraar is een verwijsbrief van jouw huisarts nodig. Ben je doorverwezen door iemand anders, vraag dan aan jouw zorgverzekeraar of de verwijzing akkoord wordt bevonden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Eigen risico

De zorg die de zorgverzekeraar vergoedt, valt onder het verplichte eigen risico. In 2024 is dat € 385,- per jaar/per persoon. Heb jij jouw eigen risico zelf verhoogd (vrijwillig eigen risico), dan kan je zorgverzekeraar jou – achteraf – extra kosten in rekening brengen. Je kunt bij je zorgverzekeraar navragen hoeveel eigen risico er nog open staat. In sommige gevallen kan Amatus GGZ een cliënt tegemoet komen wanneer de zorgverzekeraar niet de volledige kosten dekt van een behandeling. Het gaat zich hier dan om de zogenoemde “Eigen bijdrage”. Hier gelden echter voorwaarden voor, zoals opgenomen in de behandelovereenkomst.

Let op! Het eigen risico komt nooit in aanmerking voor kwijtschelding.

Vastgestelde tarieven Nederlandse Zorgautoriteit 2024

Amatus GGZ hanteert voor haar dienstverlening de tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Tarieven onverzekerde diensten

Sommige vormen van hulp worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. Het gaat hierbij om de behandeling van stoornissen die niet erkend worden door de zorgverzekeraars. Dit geldt bijvoorbeeld voor, relatieproblematiek, identiteitsproblematiek, en opvoedingsproblemen, werk gerelateerde klachten (Burn-out). Bij Amatus GGZ is uiteraard wel behandeling mogelijk, maar u betaalt de kosten dan zelf. Een regulier consult in 2024 kost €131,82* per 45 minuten.  Dit tarief is vastgesteld door de Nza (Nederlandse Zorg Autoriteit) onder prestatiecode: OV0012.  U heeft in dergelijke gevallen geen verwijsbrief van uw (huis)arts nodig.

(* Contact met Psychiater is uitgesloten)

Voor meer informatie over onverzekerde zorg kunt u het beste contact met ons opnemen.

Zorgverzekeringen die wij wel en niet accepteren voor 2024

Hieronder treft u een overzicht van de verzekeringspolissen die Amatus GGZ accepteert voor 2024.

De polissen die geaccepteerd worden komen zoals vorig jaar in aanmerking voor kwijtschelding van de eigen bijdrage wanneer niet de volledige zorgkosten worden vergoedt door de zorgverzekeraar. De polissen die niet geaccepteerd worden komen niet in aanmerking voor kwijtschelding van de eigen bijdrage.

Aangezien er nog steeds veel beweging is in de politiek, kunnen wij niet garanderen dat wij dit gedurende het gehele jaar zullen blijven doen. Wilt u zeker zijn van zorg bij Amatus waarbij u geen eigen bijdrage hoeft te betalen, dan kunt u zich het best verdiepen in een Zuivere restitutiepolis.

Zorgverzekeraar Polissen die Amatus GGZ wel accepteert
Polissen die Amatus GGZ  niet accepteerd
De Friesland Alles verzorgd polis

Zelf bewust polis

Aon Aon
FBTO Basis vrij

Basis plus

Basis
Interpolis Zorg actief

Zorg compact

De christelijke zorgverzekeraar Principe polis

Principe polis budget

ZieZo Ziezo Basis
Zilveren kruis Basis exclusief

Basis zeker

Basis budget

ASR* ASR Ruime keuze*
ASR ik kies zelf (Ditzo)* Vrije keuze*

Goede keuze*

CZ Zorgvariatie polis

Zorg op maat polis

Zorg bewust polis
Just Just Basic
Nationale Nederlanden NN combinatie polis
CZ Direct CZ direct
IZZ-CZ Zorgvariatie polis

Zorg op maat polis

Zorg bewust polis
Ohra Combinatie polis
DSW zorgverzekeraar DSW basisverzekering
InTwente InTwente basisverzekering
Stad Holland Stad Holland basisverzekering
Anderzorg** Anderzorg**
Hema** Hema**
Menzis** Menzis**
VinkVink** VinkVink**
ONVZ*** ONVZ Vrije Keuze*** ONVZ Bewuste Keuze***
Vvaa*** Basisverzekering***
VGZBewuzt VGZbewuzt Basis
IZA IZA eigen keuze

IZA ruime keuze

IZA basis keuze

IZZ-VGZ Variant combinatiepolis

Variant natura

Variant basis

Variant bewuzt
UMC Zorgverzekering UMC eigen keuze

UMC ruime keuze

United Consumers UC eigen keuze

UC ruime keuze

UC basis keuze

UC bewuste keuze
Univé Zorg uitgebreid

Zorg geregeld

Zorg basis

Zorg select

 

 

 

VGZ Eigen keuze

Ruime keuze

Basis keuze

Zekur Gewoon zekur zorg plus

Gewoon zekur zorg basis

Zorgzaam Zorgzaam ruime keuze
AZVZ AZVZ
Zorg en zekerheid Zorg en zekerheid
Aevitae Aevitae

* Deze polissen werken met een toestemmingsverklaring voorafgaand aan de behandeling. U dient dan toestemming te vragen aan uw verzekeraar en hierbij persoonlijke (zorginhoudelijke) gegevens te verstrekken aan hen, om een behandeling bij Amatus GGZ vergoed te krijgen.

 

** Van deze polissen zijn de polisvoorwaarden en/of tarievenlijsten nog niet gepubliceerd voor 2024. Hierdoor heeft Amatus GGZ op 02-01-2024 besloten om alle polissen  van betreffende verzekeringen niet te accepteren voor 2024 tot dat er duidelijkheid komt vanuit de zorgverzekeraar. Indien deze in de loop van 2024 als nog worden geaccepteerd, zal deze lijst bijgewerkt worden.

 

*** Deze polissen werken met een maximaal aantal sessies van 35 (variërend van 5 min- 120min). Na deze sessies dient er een machtiging/toestemmingsverklaring te worden aangevraagd bij uw verzekeraar. U dient hiervoor persoonlijke (zorginhoudelijke) gegevens te verstrekken aan hen, om een behandeling bij Amatus GGZ vergoed te krijgen.

 

Dit overzicht is bijgewerkt op: 02-01-2024

Informatie over het Zorgprestatiemodel

Per  1-1-2022 zal er in de GGZ een nieuwe bekostigingssysteem worden ingevoerd. Dit kan grote gevolgen hebben voor cliënten. We adviseren u daarom om de informatie via de volgende link aandachtig door te nemen.

No-Show beleid Amatus GGZ

LET OP: Zeg je afspraak op tijd af indien je verhinderd bent!

Met de invoering van het Zorgprestatiemodel, kunnen wij als GGZ-instelling alleen nog direct contact met onze cliënten in rekening brengen. Dat betekent: de sessies bij ons op locatie, gesprekken via Teams of telefonisch, of behandelinhoudelijk mailverkeer.

Voorheen was het zo dat wij niet alleen directe tijd konden declareren, maar ook indirecte tijd; dus alle overlegmomenten, administratie, verslagen, brieven naar de huisarts, etc. Viel iemand uit, dan konden wij het deels opvangen door dat uur te vullen met administratieve zaken voor andere cliënten. Daarom konden wij een lager No-Show tarief in rekening brengen.

Al deze indirecte tijd is vanaf 1 januari 2022 niet meer te verwerken in de declaratie, ondanks dat deze wel blijft bestaan,  daarom zijn wij genoodzaakt een ander no-show tarief en een strikter no-show beleid te handhaven.

 

Afzegging en geen bericht vanaf 1 januari 2022

Indien een afspraak onverhoopt niet door kan gaan, voor wat voor een reden dan ook, dan vragen we je om de afspraak minimaal 24 uur (1 werkdag) van tevoren af te zeggen. Dit is kosteloos. Zeg je te laat of niet af, dan brengen wij dit in rekening. Uitgebreide informatie over het no show beleid vind je hier: