Tarieven en vergoedingen

Vergoeding van kosten van een behandeling voor volwassenen

De kosten voor een behandeling in de GGZ worden per behandeltraject berekend en niet per sessie. Een behandeltraject heet DBC en duurt maximaal een jaar. Zo’n behandeltraject bestaat uit een hoeveelheid minuten. De intake-, diagnostiek- en behandelsessies tellen mee in deze minuten, maar ook overige tijd die jouw behandelaar besteedt aan jouw behandeling, zoals dossier-voering, bellen met een verwijzer en overleggen met collega’s. Hierdoor is er pas na afronding van het traject volledige duidelijkheid over de minuten die jouw traject omvat en daarmee de kosten.   

Amatus GGZ is momenteel helaas (nog) niet gecontracteerd. Omdat wij nog een jonge organisatie zijn, voldoen wij helaas nog niet aan de gestelde quota (omzet) eisen van de zorgverzekeraars om in aanmerking te komen voor een contract. Omdat Amatus toch graag zorg wil leveren aan haar cliënten en haar cliënten niet met hoge kosten wil opzadelen, komen wij, onder voorwaarden, cliënten tegemoet. Dit doen wij door de eigen bijdrage onder voorwaarden kwijt te schelden. Door deze kwijtschelding hebben de cliënten geen negatieve financiële gevolgen van het feit dat Amatus GGZ (nog) niet gecontracteerd is.

De zorg die Amatus GGZ biedt wordt vergoed vanuit uw basis verzekering. Amatus GGZ factureert altijd het tarief zoals landelijk bepaald door de Nederlandse zorgautoriteit (Nza). Indien mogelijk kan Amatus GGZ bijdragen in het financieren van de kosten mocht uw verzekering niet het gehele bedrag vergoeden. Hier gelden echter wel bepaalde voorwaarden voor. Enkel het eigen risico (plus eventueel vrijwillig eigen risico), zal in dergelijke gevallen ten rekening komen van jou, de cliënt. Een voorwaarde die iedere verzekering stelt, is dat er sprake moet zijn van een DSM 5 stoornis (een classificatiesysteem binnen de GGZ). Sommige stoornissen, zoals relatieproblematiek, komen niet meer voor vergoeding in aanmerking.

Verwijzing

Om de behandeling bij Amatus GGZ vergoed te krijgen van jouw zorgverzekeraar is een verwijsbrief van jouw huisarts nodig. Ben je doorverwezen door iemand anders, vraag dan aan jouw zorgverzekeraar of de verwijzing akkoord wordt bevonden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Eigen risico

De zorg die de zorgverzekeraar vergoedt, valt onder het verplichte eigen risico. In 2022 is dat € 385,- per jaar/per persoon. Heb jij jouw eigen risico zelf verhoogd (vrijwillig eigen risico), dan kan je zorgverzekeraar jou – achteraf – extra kosten in rekening brengen. Je kunt bij je zorgverzekeraar navragen hoeveel eigen risico er nog open staat. In sommige gevallen kan Amatus GGZ een cliënt tegemoet komen wanneer de zorgverzekeraar niet de volledige kosten dekt van een behandeling. Het gaat zich hier dan om de zogenoemde “Eigen bijdrage”. Hier gelden echter voorwaardes voor, zoals opgenomen in de behandelovereenkomst.

Let op! Het eigen risico komt nooit in aanmerking voor kwijtschelding.

Vergoeding van de behandelingen per 1-1-2022

Per 01-01-2022 gaat de hele GGZ over naar een nieuwe bekostigingssysteem (ZPM). Hieronder hebben wij voor u een folder gemaakt met wat dit voor u kan gaan betekenen wanneer u bij Amatus GGZ in zorg komt. Lees deze daarom aandachtig door.

Vastgestelde tarieven Nederlandse Zorgautoriteit 2021

Amatus GGZ hanteert voor haar dienstverlening de tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Vastgestelde tarieven Nederlandse Zorgautoriteit 2022

Amatus GGZ hanteert voor haar dienstverlening de tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Vergoedingsoverzicht Zorgverzekeraars 2022

Tarieven onverzekerde diensten

Sommige vormen van hulp worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. Het gaat hierbij om de behandeling van stoornissen die niet erkend worden door de zorgverzekeraars. Dit geldt bijvoorbeeld voor, relatieproblematiek, identiteitsproblematiek, en opvoedingsproblemen, werk gerelateerde klachten (Burn-out). Bij Amatus GGZ is uiteraard wel behandeling mogelijk, maar u betaalt de kosten dan zelf. Een regulier consult in 2022 kost €119,96-*.  Dit tarief is vastgesteld door de Nza (Nederlandse Zorg Autoriteit).  U heeft in dergelijke gevallen geen verwijsbrief van uw (huis)arts nodig.

(* Contact met Psychiater is uitgesloten)

Voor meer informatie over onverzekerde zorg kunt u het beste contact met ons opnemen.

Exclusie zorgverzekeraars

In 2022 kunnen wij verzekerden van Ditzo, de Amersfoortse, Just, Jaaah, Anderzorg, Aevitae, CZ-direct, Bewuzt, AZVZ, Zorg en Zekerheid, AON helaas niet van dienst zijn. Wij adviseren deze verzekerden om contact op te nemen met hun zorgverzekeraar voor eventuele hulp bij het vinden van een zorgverlener.

Informatie over het Zorgprestatiemodel

Per  1-1-2022 zal er in de GGZ een nieuwe bekostigingssysteem worden ingevoerd. Dit kan grote gevolgen hebben voor cliënten. We adviseren u daarom om de informatie via de volgende link aandachtig door te nemen.

No-Show beleid Amatus GGZ

LET OP: Zeg je afspraak op tijd af indien je verhinderd bent!

Met de invoering van het Zorgprestatiemodel, kunnen wij als GGZ-instelling alleen nog direct contact met onze cliënten in rekening brengen. Dat betekent: de sessies bij ons op locatie, gesprekken via Teams of telefonisch, of behandelinhoudelijk mailverkeer.

Voorheen was het zo dat wij niet alleen directe tijd konden declareren, maar ook indirecte tijd; dus alle overlegmomenten, administratie, verslagen, brieven naar de huisarts, etc. Viel iemand uit, dan konden wij het deels opvangen door dat uur te vullen met administratieve zaken voor andere cliënten. Daarom konden wij een lager No-Show tarief in rekening brengen.

Al deze indirecte tijd is vanaf 1 januari 2022 niet meer te verwerken in de declaratie, ondanks dat deze wel blijft bestaan,  daarom zijn wij genoodzaakt een ander no-show tarief en een strikter no-show beleid te handhaven.

 

Afzegging en geen bericht vanaf 1 januari 2022

Indien een afspraak onverhoopt niet door kan gaan, voor wat voor een reden dan ook, dan vragen we je om de afspraak minimaal 24 uur (1 werkdag) van tevoren af te zeggen. Dit is kosteloos. Zeg je te laat of niet af, dan brengen wij dit in rekening. Uitgebreide informatie over het no show beleid vind je hier: