Tarieven en vergoedingen

Vergoeding van kosten van een behandeling voor volwassenen

Een groot deel van de behandelingen bij Amatus GGZ worden in principe vergoed vanuit uw basis verzekering. Amatus GGZ factureert altijd het tarief zoals landelijk bepaald door de Nederlandse zorgautoriteit (Nza). Indien mogelijk kan Amatus GGZ bijdragen in het financieren van de kosten mocht uw verzekering niet het gehele bedrag vergoeden. Hier gelden echter wel bepaalde voorwaarden voor. Enkel het eigen risico ( plus eventueel vrijwillig eigen risico), zal in dergelijke gevallen ten rekening komen van jou, de cliënt. Een voorwaarde die iedere verzekering stelt, is dat er sprake moet zijn van een DSM 5 stoornis (een classificatiesysteem binnen de GGZ). Sommige stoornissen, zoals relatieproblematiek, komen niet meer voor vergoeding in aanmerking.

Verwijzing

Om de behandeling bij Amatus GGZ vergoed te krijgen van jouw zorgverzekeraar is een verwijsbrief van jouw huisarts nodig. Ben je doorverwezen door iemand anders, vraag dan aan jouw zorgverzekeraar of de verwijzing akkoord wordt bevonden om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Eigen risico

De zorg die de zorgverzekeraar vergoedt, valt onder het verplichte eigen risico. In 2019 is dat € 385,- per jaar/per persoon. Heb jij jouw eigen risico zelf verhoogd (vrijwillig eigen risico), dan kan je zorgverzekeraar jou – achteraf – extra kosten in rekening brengen. Je kunt bij je zorgverzekeraar navragen hoeveel eigen risico er nog open staat.

Let op!

Bent u verzekerd bij de Amersfoortse, Ditzo, National Academic, Besured, Aevitae, Promovendum & AON en wenst u een behandeling in de specialistische GGZ? Dan dient u zelf voorafgaand aan de aanmelding een machtiging aan te vragen bij uw verzekeraar. Zonder deze machtiging/toestemmingsverklaring kunnen wij u helaas niet van dienst zijn. Voor meer informatie verwijzen wij u naar uw zorgverzekeraar.

Tarieven (OVP)

Sommige vormen van hulp worden niet door de zorgverzekeraar vergoed. Het gaat hierbij om de behandeling van stoornissen die niet worden benoemd in het internationale DSM V classificatiesysteem. Dit geldt bijvoorbeeld voor, relatieproblematiek, identiteitsproblematiek en opvoedingsproblemen. Bij Amatus GGZ is uiteraard wel behandeling mogelijk, maar u betaalt de kosten dan zelf. Een regulier consult kost €109,76,-.  Dit tarief is vastgesteld door de Nza (Nederlandse Zorg Autoriteit).  U heeft in dergelijke gevallen geen verwijsbrief van uw (huis)arts nodig.

Voor meer informatie over onverzekerde producten kunt u het beste met ons contact opnemen.

error: Het ongevraagd kopieren en/of gebruiken van inhoud op deze site is strafbaar. De inhoud van deze website en al haar documenten is auteurrechtelijk beschermd. Inbreuk zal leiden tot vervolging.