Angststoornis

 is een psychische aandoening waarbij een patiënt angstklachten ervaart, zonder dat er sprake is van een realistische dreiging. Deze aandoening behoort tot de meest voorkomende psychische stoornissen.

Wat is een angststoornis eigenlijk?

Iedereen is wel eens bang. Gelukkig maar, want angst waarschuwt je voor gevaar. Je schrikt bijvoorbeeld als je een gaslucht ruikt. Je lichaam maakt zich klaar voor actie zodat je snel in actie kunt komen om het gas uit te zetten, vuur te blussen of kunt vluchten. Dit is een hele normale en gezonde reactie!

Maar wat nou wanneer je je angstig voelt in situaties die helemaal niet bedreigend zijn? Bijvoorbeeld wanneer je boodschappen moet gaan doen, een gesprek moet voeren, in de file staat of met de trein moet. Dan kan deze angst behoorlijk beperkend worden en invloed hebben op je dagelijks leven of op je werk.

Behandeling Angst limburg 1
Behandeling Angst limburg 4

Welke verschillende soorten angststoornissen heb je?

Er zijn verschillende soorten angststoornissen:

 • Specifieke fobie: Hierbij heb je een intense angst voor een bepaald ding, dier of situatie.
 • Paniekstoornis: Hierbij heb je last van paniekaanvallen waarbij je onverwacht wordt overvallen door een golf van intense angst.
 • Agorafobie: Letterlijk betekent agorafobie pleinvrees. Iemand met agorafobie durft niet goed naar buiten.
 • Sociale fobie: Bij een sociale-angststoornis lijkt het alsof je erg verlegen bent. Je bent bang dat anderen je vreemd of raar vinden en bang voor oordelen van anderen.
 • Gegeneraliseerde angststoornis: is het overmatig angstig en bezorgd zijn over dagelijkse dingen zonder dat daar aanleiding voor is.
 • Dwangstoornis: Ook wel obsessieve-compulsieve stoornis (OCS) genoemd, raak je van streek van gedachten of beelden die steeds terugkeren (dwanggedachten of obsessies). Je voelt een overweldigende drang om bepaalde dingen te doen (dwanghandelingen of compulsies) die deze gedachten neutraliseren.
 • Posttraumatische stressstoornis (PTSS): Hierbij ervaar je buitensporige angst veroorzaakt door eerdere blootstelling aan een traumatische gebeurtenis. Vaak is er sprake van herbelevingen en vermijding van bepaalde situaties die verontrustende herinneringen oproepen.
 • Selectief mutisme: komt meestal bij jonge kinderen voor. Kinderen met selectief mutisme kunnen praten, maar doen dit in bepaalde situaties niet.

Wat zijn kenmerken van een angststoornis

Kenmerken die vaak voorkomen bij een angststoornis:

 • hoofdpijn
 • buikpijn
 • prikkelbaarheid
 • problemen met slapen
 • geen zin in eten
 • problemen met jouw concentratie
 • een bang voorgevoel
 • nervositeit
 • spanning en onrust
 • bezorgdheid

Tijdens een angst- of paniekaanval zijn de lichamelijke klachten die het meest voorkomen:

 • hartkloppingen
 • pijn of een beklemd gevoel op de borst
 • ademnood
 • trillen
 • duizeligheid of het gevoel hebben flauw te vallen
 • zweten
 • misselijkheid
 • een doof gevoel of tintelingen in armen en/of benen
 • een gevoel van onwerkelijkheid
 • angst om de controle te verliezen
 • snel en hijgend ademen, hyperventileren
Behandeling Angst limburg 2

Hoe kan een angststoornis ontstaan?

Een angststoornis ontstaat door een combinatie van verschillende factoren.

 • Familiale belasting: Wanneer je gaat kijken naar families, zie je dat angststoornissen in bepaalde families meer voorkomen. Dit heeft enerzijds te maken met erfelijkheid, anderzijds met opvoeding.
 • Life event: Een angststoornis begint vaak na een ingrijpende gebeurtenis, zoals een sterfgeval, ernstige ziekte, verhuizing of ontslag. Maar ook leuke dingen zoals een huwelijk of de geboorte van een kind kunnen de aanleiding zijn voor een angststoornis.
 • Persoonlijke eigenschappen: Ook je persoonlijkheid speelt een rol bij het ontwikkelen van een angststoornis. Voorbeelden van dit soort eigenschappen zijn: slecht voor jezelf opkomen, moeilijk gevoelens kunnen uiten, of de neiging hebben problemen en conflicten uit de weg te gaan.

Het is niet gek of abnormaal om een angststoornis te hebben. Bijna 20% van de Nederlanders krijgt in zijn of haar leven een angststoornis. Vrouwen hebben daarbij vaker last van een angststoornis dan mannen. Je bent dus zeker niet alleen!

Hoe wordt een angststoornis gediagnosticeerd?

Wanneer je je aanmeldt bij Amatus GGZ zal je huisarts al een eerste vermoeden van de klachten aan ons doorgeven. Wij zullen vervolgens gedurende een uitgebreid intakegesprek meer inzicht creëren in je klachten. Daarnaast worden er vragenlijsten en zo nodig testen afgenomen. Na een multidisciplinair overleg zullen wij tijdens een adviesgesprek de diagnose, het behandelplan en onze adviezen met jou bespreken.

Behandeling Angst limburg 3
Behandeling Angst limburg 5

Hoe verloopt de behandeling van een angststoornis?

De behandeling die over het algemeen de voorkeur heeft bij angststoornissen is cognitieve gedragstherapie. Gedurende deze behandeling ga je met je behandelaar praten over je klachten, de mogelijke oorzaken, de situaties waarin je angst en paniek voelt en de gedachten die je daarbij hebt. Daarbij zal de behandelaar jou oefeningen meegeven. Het is in de behandeling van angst van belang om juist datgene op te zoeken waar je bang voor bent. Dit heet ‘exposure’ ofwel blootstelling aan jouw angst. Wij zullen gedurende de behandeling nauw betrokken zijn in het opstellen van een persoonlijk exposureplan en het monitoren hiervan.

Behandeling met medicijnen bij angststoornis

De belangrijkste medicijnen die bij angststoornissen worden voorgeschreven zijn antidepressiva. Het heeft de voorkeur te starten met een psychologische behandeling. Een groot voordeel van psychologische behandeling is dat er na het afronden van de behandeling minder kans is dat je klachten terugkomen.

Heb je het idee dat je een angststoornis hebt?

Heb jij vaker last van paniekklachten? Vermijd je bepaalde situaties? Pieker jij dagelijks over alledaagse zaken? Maken jouw problemen een normaal sociaal leven moeilijk of belemmeren ze je dagelijkse functioneren?

Weet dan dat er oplossingen voor jou bestaan.

Wij kunnen de diagnose stellen en je verder helpen. Onze psychologen zijn snel beschikbaar en hebben allemaal de benodigde kwalificaties.

Neem gerust contact met ons op via onderstaande button of bel ons gerust op.