Burn-out

is een specifieke stressreactie of toestand van overspannenheid die voornamelijk voorkomt bij mensen in sociale,  contactuele of commerciële beroepen.

Wat is een Burn-out eigenlijk?

Opgebrand, vermoeid en uitgeput

Een burn-out, oftewel somatoforme stressstoornis, ontstaat vaak door een langdurige overprikkeling. Deze zorgt ervoor dat er stressklachten zijn ontstaan die steeds erger zijn geworden, maar waaraan je te weinig aandacht hebt besteed. Die spanning kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld constant te hoge werkdruk, problemen op je werk of spanning in je gezin. Maar vaak ook is het een combinatie van dit soort factoren. Je ging steeds maar door, door, door. Omdat er geen tijd was om te stoppen of omdat je dit simpelweg niet wilde.

Wanneer je langdurig wordt blootgesteld aan een stress veroorzakende situatie, kan dat zorgen voor overbelasting en uitputting. Dit kan resulteren in een burn-out. Een burn-out is vaak werk gerelateerd, maar dit hoeft niet.

Volgens cijfers hebben 1 miljoen Nederlanders burn-out klachten.

Behandeling burn-out limburg 1

Kenmerken Burnout

Bij een burn-out zijn er zowel geestelijke als lichamelijke klachten. Op de voorgrond staan gevoelens van vermoeidheid en uitputting die vaak je dagelijks functioneren beïnvloeden: op je werk, thuis en/of in je sociale leven.

Lichamelijke klachten :

 • Extreme vermoeidheid
 • Slaapproblemen
 • Darmklachten
 • Hoofdpijn
 • Maagpijn
 • Duizeligheid

Psychische klachten:

 • Piekeren
 • Je opgejaagd voelen
 • Huilbuien
 • Lusteloosheid
 • Prikkelbaarheid
 • Somberheid
 • Angstklachten
 • Erg moeilijk of niet kunnen ontspannen
 • Niet meer kunnen genieten van dingen
 • Gebrek aan zelfvertrouwen
 • Slechte concentratie, vergeetachtigheid
 • Schuldgevoelens

Hoe kan een burn-out ontstaan?

Zoals hierboven omschreven ontstaat een burn-out door een langdurige overprikkeling en stress. Echter spelen naast de situatie ook je karaktereigenschappen/persoonlijkheid een grote rol. Hoe kijk jij tegen die situatie aan? Hoe ga jij met die situatie om? Iedereen reageert namelijk anders op stress.

Risicofactoren voor het krijgen van een burn-out zijn de volgende persoonlijkheidskenmerken:

 • Negatief zijn over je eigen prestaties
 • Je gevoelens niet/moeilijk uiten
 • Moeilijk ‘nee’ kunnen zeggen
 • Het moeilijk vinden om hulp te vragen
 • Erg gemotiveerd zijn en hoge eisen stellen aan jezelf
 • Perfectionistisch zijn
 • Je (te) sterk betrokken voelen bij werk

Een andere risicofactor voor het krijgen van een burn-out is als omstandigheden zich opstapelen. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer er op je werk spanningen zijn, door bijvoorbeeld een reorganisatie en je daarnaast thuis spanning ervaart omdat je ruzie hebt met je partner, je kind ziek is, of de auto kapot gaat. Zo een combinatie van spanningen kan dan zorgen voor een overprikkeling. De mate van overprikkeling hangt af van hoeveel invloed jij de situatie laat hebben op jezelf.

Behandeling burn-out limburg 2
Behandeling burn-out limburg 3

Hoe wordt een burn-out gediagnosticeerd?

Wanneer je je aanmeldt bij Amatus GGZ zal je huisarts al een eerste vermoeden van de klachten aan ons doorgeven. Wij zullen vervolgens gedurende een uitgebreid intakegesprek meer inzicht creëren in je klachten. Daarnaast worden er vragenlijsten en zo nodig testen afgenomen. Na een multidisciplinair overleg zullen wij tijdens een adviesgesprek de diagnose, het behandelplan en onze adviezen met jou bespreken.

Hoe verloopt de behandeling van een burn-out?

Bij een Burn-out wordt er vaak gekozen voor cognitieve gedragstherapie. We gaan ons hierbij vooral richten op het veranderen van jouw negatieve gedachten. Je zult leren om niet meer in cirkeltjes te denken en de neerwaartse gedachtespiraal te doorbreken. Samen met je behandelaar ga je op zoek naar gedachten die je somber maken (bijvoorbeeld: ik ben niets waard en daarom kan ik maar beter niets doen). We gaan daarnaast werken aan een sterkere IK. Leren je grenzen te ontdekken, en vervolgens deze aan te geven, leren nee zeggen, leren om tijd te nemen voor jezelf en ontdekken wat goed voelt. We gaan op zoek naar een nieuwe balans.

Behandeling burn-out limburg 4
Behandeling burn-out limburg 5

Heb jij het idee dat je een burn-out hebt?

Heb jij vaker last van vermoeidheid? Voel jij je helemaal opgebrand? Ervaar jij spanning op je werk? Heb jij onverklaarbare lichamelijke klachten? Maken jouw problemen een normaal sociaal leven moeilijk of belemmeren ze je dagelijkse functioneren?

Weet dan dat er oplossingen voor jou bestaan.

Wij kunnen de diagnose stellen en je verder helpen. Onze psychologen zijn snel beschikbaar en hebben allemaal de benodigde kwalificaties.

Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op via onderstaande button of bel ons gerust op.