Depressie

is een voortdurend aanwezige neerslachtige stemming die langer dan twee weken duurt en niet vanzelf verdwijnt. Er zijn vele soorten depressies, variërend van licht tot ernstig.

Wat is een depressie eigenlijk?

Normaal gesproken wisselt je stemming door de dag heen voortdurend, soms zelfs binnen een paar minuten. Dan voel je je weer vrolijk of uitgelaten, dan weer even verdrietig of somber. Sombere gevoelens kunnen ook langer aanhouden: ieder mens heeft wel eens een ‘dip’. Zo’n sombere bui kan allerlei oorzaken hebben, denk hierbij bijvoorbeeld aan een teleurstelling, een ruzie of vermoeidheid. Meestal verdwijnt die sombere bui vanzelf, na een paar uur of na een paar dagen.

Wanneer je bijvoorbeeld je baan verliest of als je relatie wordt verbroken kan de sombere bui nog langer aanhouden. Maar ook tijdens een langere periode van somberheid kun je vaak nog wel plezier beleven aan de leuke dingen in je leven. Aan een goed gesprek met vrienden, lekker eten of sporten bijvoorbeeld. Een depressie is anders.. Bij een depressie zijn namelijk vooral negatieve gevoelens aanwezig. De somberheid die je voelt is veel heftiger en blijft maar aanhouden. Niets interesseert je nog. Je voelt je leeg, futloos en somber en beleeft nog maar aan weinig dingen plezier.

Je hebt het gevoel alsof er een soort donkere, grauwe wolk boven je hoofd hangt, waardoor dingen niet meer goed tot je doordringen. Je blijft maar in cirkeltjes denken. Soms kun je je hierbij ook nog gespannen en angstig voelen zonder dat je weet waarom. Op een bepaald moment lukt het misschien niet meer om goed te functioneren op je werk, op je studie of thuis.

Behandeling depressie limburg 5
Behandeling depressie limburg 4

Kenmerken depressie

De 2 belangrijkste verschijnselen van een depressie zijn:

 • Je bent het grootste deel van de dag somber.
 • Je hebt (bijna) nergens zin in en beleeft bijna nergens plezier meer aan.

Daar kunnen nog andere klachten bijkomen zoals bijvoorbeeld:

 • Schuldgevoelens of gevoelens van waardeloosheid.
 • Gevoel van onrust en snel geïrriteerd zijn of juist traag en sloom zijn.
 • Slecht concentratievermogen
 • Besluiteloosheid
 • Afname of juist een toename van eetlust.
 • Vermoeidheid; slecht slapen of juist heel veel slapen.
 • Je vindt het leven zwaar. Misschien heb je zelfs gedachtes over zelfdoding.

Hoe kan een depressie ontstaan?

Een depressie ontstaat meestal door een combinatie van verschillende oorzaken.

 • Persoonlijke eigenschappen: Bepaalde persoonlijke eigenschappen kunnen iemand extra kwetsbaar maken voor somberheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een laag zelfvertrouwen, perfectionisme of hoge eisen aan jezelf stellen.
 • Erfelijkheid: Komen depressies in je familie voor? Dan heb je een grotere kans om een depressie te krijgen.
 • Een verstoorde balans van neurotransmitters in de hersenen: dit zijn stofjes die onder andere de stemming beïnvloeden. Ook hormonen, medicijnen, alcohol en drugs kunnen zorgen voor depressieve gevoelens.
 • Een moeilijke jeugd.
 • Weinig steun voelen/krijgen van andere mensen.
 • Een ingrijpende gebeurtenis die veel verdriet geeft. Bijvoorbeeld een scheiding of het overlijden van iemand die belangrijk voor je was.
 • Meemaken van geweld (mishandeling, verkrachting, oorlogsgeweld).
 • Een chronische ziekte: bepaalde lichamelijke ziekten gaan vaak samen met depressieve gevoelens. Voorbeelden hiervan zijn afwijkingen aan de schildklier- en bijnierschors, diabetes en hart- en vaatziekten.
 • Middelen: medicijnen, alcohol, drugs maar ook hormonen kunnen zorgen voor depressieve gevoelens.
Behandeling depressie limburg 3

Het is niet gek of abnormaal om een depressie te hebben. Depressies komen van alle psychische aandoeningen het meest voor. Op ieder moment van het jaar hebben zo’n 550.000 Nederlanders last van een depressie. In Nederland krijgt bijna 20 procent van de volwassenen (18-64 jaar) ooit in het leven een depressie.

behandeling depressie limburg 2

Hoe wordt een depressie gediagnosticeerd?

Wanneer je je aanmeldt bij Amatus GGZ zal je huisarts al een eerste vermoeden van de klachten aan ons doorgeven. Wij zullen vervolgens gedurende een uitgebreid intakegesprek meer inzicht creëren in je klachten. Daarnaast worden er vragenlijsten en zo nodig testen afgenomen. Na een multidisciplinair overleg zullen wij tijdens een adviesgesprek de diagnose, het behandelplan en onze adviezen met jou bespreken.

Hoe verloopt de behandeling van een depressie?

Er bestaan verschillende psychologische behandelingen die kunnen worden ingezet bij een depressie. Wij zullen samen met jou en ons multidisciplinaire team kijken naar welke behandeling het best passend is, en het meest wenselijke resultaat zal opleveren.

 • Cognitieve gedragstherapie

De cognitieve therapie richt zich op het veranderen van somber makende gedachten. Je zult leren om niet meer in cirkeltjes te denken en de neerwaartse gedachtespiraal te doorbreken. Samen met je behandelaar ga je op zoek naar gedachten die je somber maken (bijvoorbeeld: ik ben niets waard en daarom kan ik maar beter niets doen). In de gedragstherapie wordt gedrag aangepakt dat bij de depressie hoort. Lusteloosheid, terugtrekgedrag en vermijding van het ondernemen van activiteiten onderhouden de depressie.

 • Interpersoonlijke therapie

De achtergrond van deze therapievorm is dat goede, bevredigende contacten met anderen van belang zijn om goed te kunnen functioneren. Gebeurtenissen in het leven (bijv. overlijden, verlies of verandering van werk en/of relatie(s)) maken dat deze contacten met anderen minder aanwezig zijn. Een kenmerk van depressie is juist dat mensen zich terugtrekken en geen of onvoldoende bevredigende contacten meer hebben. Er zal een focusgebied worden gekozen waar je je gedurende de therapie op zult richten.

 • Behandeling met medicijnen bij depressie

In onze hersenen zijn stoffen actief die ervoor zorgen dat de verschillende delen van onze hersenen goed met elkaar communiceren. Deze stoffen worden ook wel neurotransmitters genoemd. Ze zijn belangrijk bij het regelen van gevoelens zoals angst en somberheid. Serotonine en noradrenaline zijn twee voorbeelden van deze stoffen. Medicijnen die deze neurotransmitters beïnvloeden zijn effectief bij de behandeling van een depressie. De medicijnen worden door onze psychiaters voorgeschreven. Deze zal ten alle tijden uitleg geven en adviseren over welk medicijn het beste bij jouw situatie past.

 • Psychodynamische therapie

Bij een psychodynamische psychotherapie (ook wel inzichtgevende psychotherapie genoemd) wordt de depressie gezien als een signaal van onderliggende problemen. In deze vorm van psychotherapie gaat het er om te onderzoeken welke diepgewortelde manieren van voelen, denken en handelen aan jouw depressie ten grondslag liggen.

behandeling depressie limburg 1

Heb je het idee dat je een depressie hebt?

Voel jij je vaak futloos of somber? Is het voor jou een echte opgave om ’s ochtends uit bed te komen? Maken jouw problemen een normaal sociaal leven moeilijk of belemmeren ze je dagelijkse functioneren?

Weet dan dat er oplossingen voor jou bestaan.

Wij kunnen de diagnose stellen en je verder helpen. Onze psychologen zijn snel beschikbaar en hebben allemaal de benodigde kwalificaties.

Heb je een vraag? Neem gerust contact met ons op via onderstaande button of bel ons gerust op.