Generalistische basis GGZ

Je kunt bij Amatus GGZ terecht voor generalistische basis GGZ (GBGGZ). GBGGZ betekent kortdurende zorg, dichtbij en toegankelijk voor iedereen, ongeacht leeftijd. Om de zorg te kunnen bieden en om in aanmerking te komen voor vergoeding is een verwijsbrief van de huisarts of medisch specialist noodzakelijk. De verwijzer indiceert de zorgzwaarte.

Er wordt gewerkt vanuit verschillende invalshoeken en met verschillende therapievormen. Hierbij kan gedacht worden aan cognitieve gedragstherapie, oplossingsgericht werken, IPT (interpersoonlijke psychotherapie), EMDR (Eye Movement Desensitisation Reprocessing), EFT (Emotion Focus Therapy). Bij kinderen wordt, waar mogelijk, spel ingezet.

Amatus GGZ kan niet voldoende ondersteuning bieden in crisissituaties. Hiervoor neem je contact op met jouw huisarts en buiten kantooruren met de spoedeisende hulp. Het telefoonnummer van de spoedeisende hulp wordt over het algemeen via de voicemail van jouw huisarts bekend gemaakt. Ben je al in behandeling, dan kijken we samen met jou waar je terecht kunt. Ook hier geldt: buiten kantooruren dien je in crisissituaties contact op te nemen met de nightcare.

Trajecten

In de GBGGZ wordt jouw behandeling geregistreerd in een traject, waarbij geen sprake meer is van losse consulten. Er zijn 4 trajecten die gebaseerd zijn op zorgzwaarte: kort (294 minuten), middel (495 minuten), intensief (750 minuten) en chronisch (+750 minuten). Zowel de directe tijd (sessies) als de indirecte tijd (bv. verslaglegging, brief naar de huisarts, overleg) die voor jouw zorg nodig is wordt in het traject geregistreerd. De psycholoog zal eerst een intake met jou doen. Daarna wordt een behandelplan opgesteld op basis waarvan het zorgtraject kan worden bepaald.

Wanneer je een verwijzing hebt ontvangen van jouw huisarts wordt het traject vergoed door de zorgverzekeraar. De kosten worden wel verrekend met het eigen risico dat je met jouw zorgverzekeraar hebt afgesproken.

Meer weten over ons zorgaanbod?

Amatus GGZ heeft een breed zorgaanbod. Voor meer informatie over de behandelingen, verwijzen wij jou graag naar de volgende pagina. Je komt hier door op onderstaande knop te klikken.

Worden alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering?

Nee, niet allemaal. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. Je zult de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering. Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen.

Gecontracteerde zorg

Amatus GGZ heeft afspraken met zorgverzekeraars. Dit betekent dat wij de factuur rechtstreeks naar jouw zorgverzekeraar sturen. Kosten voor jouw behandeling hoeft je daarom niet zelf te betalen m.u.v. het eigen risico.

De vier zorgvraagzwaartetrajecten met maximaal de bijhorende bedragen:

Code Prestatie Maximumtarief NZa *
180001 Kort, 294 minuten € 453,79
180002 Middel, 495 minuten € 773,19
180003 Intensief, 750 minuten € 1.212,41
180004 Chronisch, 750 minuten € 1.118,96

* De tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De tarieven van de zorgverzekeraar kunnen afwijken van de tarieven van de NZa. De tarieven van de zorgverzekeraar zijn doorgaans lager.

Voor wat betreft de zorg die niet tot het Basispakket behoort op basis van de Zorgverzekeringswet, brengen wij de volgende prestatie in rekening:

Overig Product Niet Verzekerde Zorg (OVP): Consult 60 minuten (45 minuten face-to-face, 15 minuten administratietijd): €101,03-  Kan de afspraak niet doorgaan, zullen wij dit niet in rekening brengen als de afmelding op tijd (minimaal 24 uur van te voren) wordt doorgegeven. Dit kan telefonisch (ook via de voicemail) of via e-mail. Bij afspraken die niet tijdig worden geannuleerd, wordt €50,- in rekening gebracht.