Specialistische GGZ

Je kunt bij Amatus GGZ terecht voor specialistische GGZ. SGGZ staat voor specialistisch aanbod ontwikkeld voor cliënten met complexe psychische en psychiatrische problematiek. Vaak is er sprake van eerdere behandeling binnen de GGZ of jeugdhulpverlening, en van (vermoeden van) persoonlijkheidsproblematiek.

Behandeling is gericht op duurzame verbetering op klachtniveau en op ontwikkeling en integratie van persoonlijkheid. Naast psychologische behandelingen biedt Amatus GGZ waar geïndiceerd flankerend medicamenteuze behandeling.

Amatus GGZ kan niet voldoende ondersteuning bieden in crisissituaties. Hiervoor neem je contact op met je huisarts en buiten kantooruren met de spoedeisende hulp. Het telefoonnummer van de spoedeisende hulp wordt over het algemeen via de voicemail van jouw huisarts bekend gemaakt. Ben je al in behandeling, dan kijken we samen met jou waar je terecht kunt. Ook hier geldt: buiten kantooruren dien je in crisissituaties contact op te nemen met de nightcare.

specialistische ggz zuid limburg 2
specialistische ggz zuid limburg 1

Tarieven

In de SGGZ wordt jouw behandeling geregistreerd in een traject, waarbij geen sprake meer is van losse consulten. Het tarief wordt bepaald over de gehele behandeling (Diagnose-Behandel Combinatie, ook wel DBC genoemd) en wordt achteraf gefactureerd. Er is binnen een behandeljaar geen limiet aan de tijdsduur/aantal consulten. Voor een DBC wordt de tijd geregistreerd in jouw dossier. Hierbinnen valt directe gesprekstijd, maar ook verslaglegging, intervisie, telefoon- en emailcontacten. Elke prestatie heeft een maximumtarief. De maximumtarieven zijn wettelijk vastgelegd.

Wanneer er een verwijzing aanwezig is van betreffende huisarts wordt het traject vergoed door de zorgverzekeraar. De kosten worden wel verrekend met het eigen risico dat je met jouw zorgverzekeraar hebt afgesproken.

Worden alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering?

Nee, niet allemaal. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. Je zult de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering.

Gecontracteerde zorg

Amatus GGZ heeft afspraken met zorgverzekeraars. Dit betekent dat wij de factuur rechtstreeks naar jouw zorgverzekeraar sturen. Kosten voor jouw behandeling hoef jij daarom niet zelf te betalen m.u.v. het eigen risico.

Meer weten over ons zorgaanbod?

Amatus GGZ heeft een breed zorgaanbod. Voor meer informatie over de behandelingen, verwijzen wij jou graag naar de volgende pagina. je komt hier door op onderstaande knop te klikken.